PŁATNIK 10.01.001. PUE ZUS

PŁATNIK 10.01.001. PUE ZUS

PLATNIK

Firma nasza posiada bardzo bogate doświadczenie z wdrożeń i eksploatacji programu PŁATNIK od początku jego istnienia.

Uczestniczymy w jego programie pilotażowym to jest testujemy i wdrażamy zmiany nowych nieeksploatowanych jeszcze wersji. Poznajemy dogłębnie nowe wersje programu zanim ujrzą one „światło dzienne”. Daje nam to podstawę do prowadzenia szkoleń z zakresu programu PŁATNIK.

Szkolenia prowadzimy najczęściej w formie seminaryjnej lub ćwiczeń komputerowych na terenie ZAMAWIAJĄCEGO

Nowa wersja programu 10.01.001 wprowadza na bieżąco bardzo wiele radykalnych zmian w funkcjonowaniu PŁATNIKa.

I nic dziwnego, że użytkownicy mają wiele problemów z jego eksploatacją. Pomagamy w tym procesie, a w szczególności pokazujemy jak korygować deklaracje minionych okresów.

PŁATNIK

Instalacja i konfiguracja nowych wersji
Obsługa certyfikatów
Sporządzanie deklaracji korygujących
Weryfikacja danych ubezpieczonych
Weryfikacja danych płatników
Pomoc przy wysyłaniu i odbieraniu danych z ZUS
Konserwacja i naprawianie baz danych
Odzyskiwanie haseł
Szkolenia

Podane ceny nie zawierają 23% VAT

CENNIK PROGRAMU PŁATNIK
Instalacja programu PŁATNIK (z bazą MS Access, na jednym stanowisku)100,00 zł
Instalacja oprogramowania i konfiguracja kont na platformie PUE150,00 zł
Inne prace wymienione w oferciewg umowy
Godz. pracy serwisanta70,00 zł
Godz. szkolenia70,00 zł
Dojazd na terenie Trójmiasta50,00 zł
Poza Trójmiastemwg kilometrówki

Ponadto oferujemy program płacowy zasilający PŁATNIKa danymi – Program KPR_BC firmy BC Bogdan Chudzikiewicz

Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Platforma Usług Elektronicznych to nowoczesny zestaw usług dla wszystkich ubezpieczonych w  ZUS. Jest ona oparta na portalu internetowym pue.zus.pl  Każdy może zobaczyć jakie dane na jego temat zbiera ZUS i załatwiać swoje sprawy przez Internet.

Dla osób posiadających upoważnienie od płatnika składek platforma ta umożliwia przeglądanie danych o ubezpieczonych płatnika i daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów oraz różnego typu pism i wniosków.

Jednym z częściej używanych pism kierowanych do ZUS jest wniosek płatnika o zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek (ZUS EWN).

Wysłanie dokumentu do ZUS potwierdzane jest Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia.

Odpowiedzi ZUS mogą być kierowane do płatników zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej z podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej.

Od początku 2016 roku na platformie PUE widoczne są zwolnienia lekarskie (e-ZLA) wystawiane w formie elektronicznej. Od lipca 2018 roku będzie to jedyny sposób wystawiania zwolnień. Płatnicy składek są zobligowani do ich uwzględniania w rozliczeniach z ZUS i pracownikami.

Do skutecznego korzystania z tej platformy konieczny jest elektroniczny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany ePUAP.

Pomoc techniczna i szkolenia – PUE

Instalujemy i konfigurujemy odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, szkolimy z zakresu obsługi portalu PUE-ZUS ze szczególnym uwzględnieniem obsługi zwolnień lekarskich i korespondencji elektronicznej z ZUS.