Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

FIRMA POLBIT JAKO AUTORYZOWANY PARTNER CERTUM

Prowadzi sprzedaż zestawów z certyfikatem kwalifikowanym „od ręki”
Dokonuje odnowień certyfikatów
Potwierdza tożsamość osób ubiegających się o certyfikat.

W skład nowo zakupionych zestawów wchodzą urządzenia do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego: karta kryptograficzna z wygenerowaną parą kluczy, czytnik karty, oprogramowanie i instrukcja. Zestaw taki należy następnie, po spełnieniu określonych czynności, aktywować w dowolnym momencie.

Można również podpisywać dokumenty za pomocą podpisu mobilnego SimplySign. Podpis potwierdza się wtedy kodem na swoim telefonie, tablecie lub komputerze.

Firma POLBIT pomoże przy załatwianiem wszelkich formalności wymaganych przy uzyskaniu kwalifikowanego certyfikatu, dokona weryfikacji tożsamości przyszłych subskrybentów, jak również zainstaluje niezbędne urządzenia i oprogramowania oraz przeszkoli w tym zakresie.

Cena zestawu z certyfikatem kwalifikowanym, ważnym przez 2 lata wynosi 289,- zł. (netto)

Przygotowanie wniosku o wydanie certyfikatu uniwersalnego, weryfikacja dokumentów, weryfikacja tożsamości w siedzibie POLBIT, wysyłka dokumentów w trybie ekspresowym (30 min) do CERTUM, czyli załatwienie wszystkich formalności do certyfikatu osobistego kosztuje 200,- zł. (netto) od osoby.

W chwili obecnej podpis elektroniczny może być wykorzystywany w wielu aplikacjach stosowanych w działalności gospodarczej.

Do najistotniejszych należy zaliczyć:

Program PŁATNIK
Platforma Usłeg Elektronicznych (PUE) ZUS
e-deklaracje Ministerstwa Finansów
Wysyłanie plików JPK
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Systemy poczty elektronicznej
Elektroniczny dostęp do KRS
Elektroniczna rejestracja podmiotów gospodarczych w CEIDG
Elektroniczne zakładanie spółek w KRS
Elektroniczne Urzędy Podawcze administracji państwowej.

Przeprowadzamy instalacje i konfiguracje w/w systemów oraz szkolimy z zakresu ich efektywnego stosowania.

Dodatkowe informacje.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do wymiany danych z tymi podmiotami niezbędny jest podpis elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Certyfikat kwalifikowany zawsze wydawany jest dla osobę fizyczną, a podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu jest zawsze traktowany jak podpis własnoręczny tej osoby.

Certyfikat kwalifikowany zawierający jedynie dane osobowe jest certyfikatem uniwersalnym i może być stosowany we wszystkich kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami (w tym z ZUS) oraz w relacjach biznesowych. Osoba posiadająca taki certyfikat i składająca podpis elektroniczny może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu reprezentowanego podmiotu bez konieczności wpisania informacji o tym podmiocie do certyfikatu.

Istnieje także możliwość umieszczenia w certyfikacie kwalifikowanym dodatkowych informacji, takich jak dane reprezentowanego podmiotu. Jest to uzasadnione gdy zakres uprawnień danej osoby fizycznej wynika z jej umocowania lub z przepisów prawa itp. (prezydent miasta, burmistrz, wójt, dyrektor, główny księgowy).