Strona główna > ZUS
Podpis Elektroniczny
ZUS
NFZ
PFRON
Administracja Publiczna
Urząd Skarbowy
Oprogramowanie MSP-BC
Oprogramowanie MSP-FT
O firmie
Kontakt

ZUS

PŁATNIK 10.01.001.

Firma nasza posiada bardzo bogate doświadczenie z wdrożeń i eksploatacji programu PŁATNIK od początku jego istnienia.

Uczestniczymy w jego programie pilotażowym to jest testujemy i wdrażamy zmiany nowych nieeksploatowanych jeszcze wersji. Poznajemy dogłębnie nowe wersje programu zanim ujrzą one "światło dzienne". Daje nam to podstawę do prowadzenia szkoleń z zakresu PŁATNIKa 10.01.001.

Szkolenia prowadzimy najczęściej w formie seminaryjnej lub ćwiczeń komputerowych na terenie ZAMAWIAJĄCEGO

Nowa wersja programu 10.01.001 wprowadza bardzo wiele radykalnych zmian w funkcjonowaniu PŁATNIKa.

Najważniejszą z nich jest konieczność pracy programu na danych pobieranych z ZUS.

Wysyłanie danych do ZUS musi być poprzedzone pobraniem aktualnych danych płatnika i jego ubezpieczonych z bazy w ZUS.

Ma to w istotny sposób poprawić jakość danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych. Napotka jednak na duże utrudnienia dla firm (szczególnie w okresie przejściowym) wynikającą z konieczności zsynchronizowania danych z kartotek lokalnych płatników z kartotekami w ZUS.

Nowy program 10.01.001 posiada wiele dodatkowych ułatwień w pracy. Są to między innymi:

- informacja o stanie przetwarzania dokumentów wysłanych,

- zastąpienie raportu RMUA informacją miesięczną lub roczną dla ubezpieczonego.

- automatyczną emisją dokumentów w ślad za zmieniającą się sytuacją firmy lub ubezpieczonego.

- blokowanie lub wymuszanie chronologii zdarzeń rejestrowanych w programie np. ZUA - ZWUA, ZWUA - ZCNA, ZWPA - ZWUA,

- automatyczna aktualizacja parametrów wyliczeniowych programu,

- automatyczne pobieranie wszystkich używanych kodów i słowników.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE)

Platforma Usług Elektronicznych to nowoczesny zestaw usług dla wszystkich klientów ZUS. Jest ona oparta na portalu internetowym pue.zus.pl

Umożliwia on zrealizowanie większości spraw związanych z ZUS przez internet.
Można w ten sposób uzyskać informacje o ubezpieczonych, świadczeniach i płatnościach.
Po założeniu profilu PUE każdy użytkownik może sprawdzić swoje dane gromadzone na koncie ZUS, stan konta, informacje o przyznanych wypłaconych i świadczeniach.
Ponad to płatnicy mogą przeglądać należne składki i wpłaty oraz dane o osób, które zgłosili do ubezpieczeń.

Bardzo istotnym elementem PUE jest możliwość kierowania do ZUS różnego rodzaju wniosków i pism. Jest wśród nich wniosek płatnika o zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek (ZUS EWN). Wysłanie dokumentu do ZUS potwierdzane jest Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia.

Odpowiedzi ZUS mogą być kierowane do płatników zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej z podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej.

Do skutecznego korzystania z tej platformy konieczny jest elektroniczny podpis kewalifikowany lub Profil Zaufany ePUAP.