Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

FIRMA POLBIT JAKO AUTORYZOWANY PARTNER CERTUM

Prowadzi sprzedaż zestawów z certyfikatem kwalifikowanym „od ręki”
Dokonuje odnowień certyfikatów
Potwierdza tożsamość osób ubiegających się o certyfikat.

W skład nowo zakupionych zestawów wchodzą urządzenia do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego: karta kryptograficzna z wygenerowaną parą kluczy, czytnik karty, oprogramowanie i instrukcja. Zestaw taki należy następnie, po spełnieniu określonych czynności, aktywować w dowolnym momencie.

Firma POLBIT pomoże przy załatwianiem wszelkich formalności wymaganych przy uzyskaniu kwalifikowanego certyfikatu, dokona weryfikacji tożsamości przyszłych subskrybentów, jak również zainstaluje niezbędne urządzenia i oprogramowania oraz przeszkoli w tym zakresie.

Cena zestawu z certyfikatem kwalifikowanym, ważnym przez 2 lata wynosi 289,- zł. (netto)
Cena weryfikacji tożsamości w siedzibie firmy POLBIT wynosi 20,- zł. (netto)
Przygotowanie umów i wniosków, weryfikacja dokumentów, weryfikacja tożsamości w siedzibie zamawiającego, wysyłka dokumentów do CERTUM, czyli załatwienie wszystkich formalności z dojazdem kosztuje 150,- zł. (netto) od osoby.

W chwili obecnej podpis elektroniczny może być wykorzystywany w wielu aplikacjach stosowanych w działalności gospodarczej.

Do najistotniejszych należy zaliczyć:

Program PŁATNIK
Platforma Usłeg Elektronicznych (PUE) ZUS
e-deklaracje Ministerstwa Finansów
Wysyłanie plików JPK
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Systemy poczty elektronicznej
Elektroniczny dostęp do KRS
Elektroniczna rejestracja podmiotów gospodarczych w CEIDG
Elektroniczne zakładanie spółek w KRS
Elektroniczne Urzędy Podawcze administracji państwowej.

Przeprowadzamy instalacje i konfiguracje w/w systemów oraz szkolimy z zakresu ich efektywnego stosowania.

Dodatkowe informacje.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do wymiany danych z tymi podmiotami niezbędny jest podpis elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Certyfikat kwalifikowany zawsze wydawany jest dla osobę fizyczną, a podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu jest zawsze traktowany jak podpis własnoręczny tej osoby.

Certyfikat kwalifikowany zawierający jedynie dane osobowe jest certyfikatem uniwersalnym i może być stosowany we wszystkich kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami (w tym z ZUS) oraz w relacjach biznesowych. Osoba posiadająca taki certyfikat i składająca podpis elektroniczny może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu reprezentowanego podmiotu bez konieczności wpisania informacji o tym podmiocie do certyfikatu.

Istnieje także możliwość umieszczenia w certyfikacie kwalifikowanym dodatkowych informacji, takich jak dane reprezentowanego podmiotu. Jest to uzasadnione gdy zakres uprawnień danej osoby fizycznej wynika z jej umocowania lub z przepisów prawa itp. (prezydent miasta, burmistrz, wójt, dyrektor, główny księgowy).